res humanae - KURSY 2019-20
: SALE WYKŁADOWE O WYSOKIM STANDARDZIE
: BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW
: AUTORSKIE PROGRAMY NAUCZANIA ZGODNE Z WYMAGANIAMI EGZAMINACYJNYMI
: 20 LAT DOŚWIADCZENIA W ORGANIZOWANIU KURSÓW
: SWOBODA W WYBORZE DNI UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA
: BEZPŁATNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
: MIESIĄC PRÓBNY NA ZAPOZNANIE SIĘ Z KURSEM
: ZAPISY PRZEZ INTERNET
: DOGODNE FORMY PŁATNOŚCI
: ZWROT PIENIĘDZY W PRZYPADKU NIE ZDANIA EGZAMINU
: BLISKO 100 % ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW PO UKOŃCZENIU KURSU
: DOSKONAŁA KADRA NAUCZYCIELI Z UPRAWNIENIAMI EGZAMINATORÓW MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH
: MAŁE GRUPY
: NISKIE NIEOPROCENTOWANE RATY I RABATY
: DOSKONAŁA KADRA NAUCZYCIELI Z UPRAWNIENIAMI EGZAMINATORÓW MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH.
reshumanae Zdasz na 100%

PROGRAM KURSU

1. PROGRAM - KURS MATURA 2020

DO 100 GODZIN ZAJĘĆ NA KURSIE !

Kurs przeznaczony jest dla osób zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020.

Uczestnicy kursu mogą wybrać jeden lub więcej przedmiotów, na które chcą uczęszczać. Kurs obejmuje od 60 do 100 godzin zajęć z jednego przedmiotu. Liczba godzin zależy od wybranego przedmiotu.

Z poszczególnych przedmiotów opracowane zostały autorskie programy nauczania, których celem jest efektywne i skuteczne powtórzenie, uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy obowiązującej na egzaminie pisemnym i ustnym. Programy nauczania na kursach oparte są na najnowszych wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących na nowej maturze 2020.

Duża liczba powtórek w oparciu o arkusze egzaminacyjne gwarantuje solidne przygotowanie. Podczas kursu powtarzany jest cały materiał obowiązujący tegorocznego maturzystę. Postępy w opanowywaniu wiedzy monitorowane są na bieżąco przez wykładowców, a na zakończenie kursu przeprowadzana jest próbna matura.

Programy poszczególnych przedmiotów realizowane są na poziomie rozszerzonym lub podstawowym do wyboru przez uczniów.

Kursu obejmuje następujące przedmioty maturalne:

MATEMATYKA

LICZBA GODZIN:   100 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

JĘZYK POLSKI

LICZBA GODZIN:   70 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

BIOLOGIA

LICZBA GODZIN:   80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

CHEMIA

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

FIZYKA

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

GEOGRAFIA

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

HISTORIA

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

WOS

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

J. ANGIELSKI

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

J. NIEMIECKI

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

J. ROSYJSKI

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

J. FRANCUSKI

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

J. HISZPAŃSKI

LICZBA GODZIN:   60 GODZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 80 GODZ.
POZIOM: PODSTAWOWY LUB ROZSZERZONY
ZAJĘCIA: RAZ W TYGODNIU PO 3 GODZINY LEKCYJNE
GODZINY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 16.00 LUB 18.30, SOBOTA 8.00, 10.30 LUB 13.00 
TERMIN: PPAŹDZIERNIK 2019 - KWIECIEŃ 2020

Szczególny nacisk kładziemy na uzupełnienie wiedzy i pokonanie trudności z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Aby zwiększyć szanse powodzenia na egzaminie, program kursu z matematyki zwiększony został do 100 godzin.

Wyśmienita kadra nauczycieli polonistów pomoże nie tylko w opanowaniu całego materiału z języka polskiego, ale również w przygotowaniu prezentacji. Język polski, obok  matematyki i języka angielskiego, jest najczęściej wybieranym przedmiotem na kursie.

Rośnie popularność studiów politechnicznych, a dobre przygotowanie z matematyki, fizyki czy chemii pozwala nie tylko na wysokie oceny z  egzaminu maturalnego, ale również na wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas studiów, szczególnie na pierwszym roku.

Dużą popularnością wśród maturzystów cieszą się kursy z biologii, które dla większości naszych kursantów są furtką do wymarzonych studiów medycznych lub okołomedycznych. Ta grupa maturzystów korzysta także z kursów z chemii i fizyki.

Historia, wos, geografia, i jako przedmioty dodatkowe wymagane są przez uczelnie na kierunkach ekonomicznych, turystyce, prawie, politologii, socjologii, itd. Wysokie oceny z przedmiotów dodatkowych zwiększają szansę na uzyskanie indeksu wybranej uczelni.

Egzamin maturalny z języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego) pisemny i ustny należy do obowiązkowych przedmiotów. Jego wynik na   ma  szczególne znaczenie ponieważ zyskanie odpowiedniej ilości punktów z języka przybliży możliwość podjęcia studiów na większości kierunków.

Język rosyjski skierowany jest przede wszystkim do osób z przerwą w nauce, które uczyły się tego języka w szkole średniej. W minionym roku szkolnym wszyscy nasi kursanci z przerwą w nauce zdali egzaminy maturalne z bardzo dobrymi wynikami.

 

FORMA ZAJĘĆ

2. FORMA ZAJĘĆ - KURS MATURA 2020

MIESIĄC PRÓBNY NA ZAPOZNANIE SIĘ Z KURSEM !

Nauka odbywa się w małych grupach, co pozwala na bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami.

Istnieje możliwość utworzenia grup złożonych z uczniów tej samej klasy lub szkoły.

Kursy przybierają formę wykładu, pracy w grupach lub indywidualnie z nauczycielem w zależności od specyfiki i programu nauczania przewidzianego dla danego przedmiotu. Zajęcia dostosowane są do tempa pracy uczniów, w każdej chwili można skorzystać z pomocy nauczyciela.

Kładziemy nacisk na rozwiązywanie dużej liczby zadań, ćwiczeń, testów maturalnych z przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Wielokrotne powtórki zapewniają dobre opanowanie materiału egzaminacyjnego z danego przedmiotu i dają gwarancję dobrze zdanej matury. Jeśli czegoś nie pamiętasz masz możliwość uzupełnienia braków i nadrobienia zaległości.

Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały służące do ćwiczeń lub ilustrujące omawiane zagadnienia. 

 

WYKŁADOWCY

3. WYKŁADOWCY - KURS MATURA 2020

UCZYMY DO SKUTKU, NIE NA CZAS !

Wykładowcy prowadzący zajęcia to starannie dobrana kadra nauczycieli szczecińskich szkół średnich, doświadczonych w prowadzeniu kursów przedmaturalnych. Ich zainteresowania i doświadczenia pedagogiczne gwarantują wysoki poziom przekazywanej wiedzy oraz profesjonalne prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu.

Wszyscy nauczyciele  posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych. Biorą oni czynny udział w pracach komisji egzaminacyjnych i znają zasady oceniania prac, wiedzą na jakie problemy należy zwrócić szczególną uwagę podczas zajęć na kursie.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców łatwo nawiązujących kontakt z uczniem i potrafiących w interesujący sposób przekazać swoją wiedzę. W każdej chwili w razie problemów czy trudności można skorzystać z pomocy wykładowców, omówić nurtujący problem, rozwiązać wspólnie nierozwiązalne zadanie, czy wyjaśnić niezrozumiałe pojęcie, definicje itp.

Zajęcia mają charakter zindywidualizowany, a tempo pracy dostosowane jest to potrzeb uczniów.

 

TERMINY ZAJĘĆ

4. TERMINY- KURS MATURA 2020

WYBIERZ DZIEŃ, KTÓRY NAJLEPIEJ CI PASUJE !

Spotkania z wybranych przedmiotów odbywają się raz w tygodniu w blokach po 3 godziny lekcyjne. Od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się w godzinach popołudniowych: 16.00 lub 18.30, a w soboty w godzinach porannych: 8.00, 10.30 lub 12.00.

Uczestnicy kursu mają możliwość wyboru dowolnego dnia i godzin uczęszczania na zajęcia od poniedziałku do soboty.

Tegoroczna edycja kursu maturalnego rozpocznie się w październiku i zakończy pod koniec kwietnia po zrealizowaniu wszystkich 60, 80 lub 100 godzin zajęć przewidzianych w programie dla wybranego przedmiotu. 

 

OPŁATY

5. OPŁATY - KURS MATURA 2020

MAŁE MIESIĘCZNE RATY !

PŁACISZ TYLKO ZA DWA PRZEDMIOTY KOLEJNE SĄ ZA DARMO ! 

Cena kursu zależy od liczby wybranych przedmiotów oznacza to, że jeśli wybierzesz więcej niż jeden przedmiot, cena następnego spada, a przy wyborze trzech, trzeci i kolejne są za darmo - 0 zł.

 OPŁATA MIESIĘCZNA ZA: 

 PIERWSZY PRZEDMIOT  250 zł.
 DRUGI PRZEDMIOT 150 zł.
 TRZECI PRZEDMIOT 0 zł.
 CZWARTY PRZEDMIOT  0 zł.

 PIĄTY PRZEDMIOT

0 zł.
 
 JEŚLI WYBIERZESZ: 
 

 JEDEN PRZEDMIOT

 np.  matematyka        

100 godz.

  250 zł.

 DWA PRZEDMIOTY

 np.  j. polski i matematyka 

170 godz.

  400 zł.

 TRZY PRZEDMIOTY

 np.  j. polski, matematyka, j. angielski

230 godz.

  400 zł.

 CZTERY PRZEDMIOTY

 np.  j. polski, matematyka, j. angielski, wos

290 godz.

  400 zł.

 PIĘĆ PRZEDMIOTÓW

 np.  polski, matematyka, j. angielski, biologia, chemia

370 godz.

  400 zł.

 Opłata dokonywana jest w 6-u miesięcznych ratach.

Program nauczania poszczególnych przedmiotów obejmuje 60,70,80 lub 100 godzin zajęć. Zwiększona liczba godzin nie podnosi ceny kursu. Wybierając przedmiot z programem 80 lub 100 godzinnym opłata jak za 60 godzin !

 DODATKOWE RABATY: 

Opłata za kurs może być jeszcze niższa jeśli skorzystasz z dodatkowych rabatów:

  5 % - rabat przy jednorazowej opłacie za cały kurs z góry
  3 % - rabat przy jednorazowej opłacie za połowę kursu - 2 raty
  3 % - rabat za zapis przez stronę internetową
  3 % - rabat dla uczestników kursów z poprzednich lat - np.: kursów gimnazjalnych, szóstoklasistów…
10 % - rabat przy zapisie rodzeństwa
  3% % - RABAT PRZY ZAPISIE JEDNOCZEŚNIE TRZECH I WIĘCEJ OSÓB – PRZYJDŹ ZE ZNAJOMYMI !
  • opłata w 6-u standardowych ratach miesięcznych
  • raty wielomiesięczne - opłata rozłożona na okres dłuższy niż czas trwania kursu
- możliwość negocjowania ceny kursu
- suma rabatów nie może przekroczyć 10 %
- raty nie są oprocentowane i nie zawierają żadnych innych ukrytych opłat
- do sporządzenia umowy ratalnej wystarczy tylko dowód osobisty
 

 GWARANCJA ZDANIA6. GWARANCJA ZDANEJ MATURY 2020

UCZYMY DO SKUTKU !

JEŚLI NIE ZDASZ MATURY ODDAJEMY PIENIĄDZE !

Gwarantujemy zwrot opłaty w wysokości 100% poniesionych kosztów za kurs w przypadku nie zdania egzaminu maturalnego.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową za niezdany przez naszych kursantów egzamin maturalny.
Jeśli nie uzyskasz odpowiedniej liczby punktów (%), a ukończysz kursy w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla danego przedmiotu, otrzymasz zwrot poniesionych kosztów lub darmowy kurs maturalny w następnym roku szkolnym.

 

ZAPISZ SIĘ

7. ZAPISZ SIĘ - KURS MATURA 2020

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET - 3% RABAT

Za pomocą formularza zapisów zarezerwujesz miejsce na kursie z wybranych przedmiotów i otrzymasz dodatkowy 3% rabat. Zapisy on-line pozwalają na dodatkowe obniżenie kosztów kursu. Przy skorzystaniu z innych ulg i rabatów możesz uzyskać aż do 10% niższą cenę za kurs !

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA KURSIE PRZEZ INTERNET - 3% RABAT

FORMULARZ ZAPISÓW


Program kursu Forma zajęć Wykładowcy | Termin | Opłaty | Gwarancja | Zapisz się | Zobacz wszystko