1. PROGRAM - KURS EGZAMIN 8-KLASA 2022-23

W roku szkolnym 2022-23 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego, matematyki.
Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, ale będą stanowić kryterium rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
 
Dobry wynik egzaminu 8-klasisty otwiera szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej.
 
Kurs 8-klasisty obejmuje  przedmioty do wyboru:
  • j. polski
  • matematyka
  • język obcy: j. angielski, j. niemiecki
Uczestnicy kursu mogą wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty egzaminacyjne.

Specjalnie dla potrzeb kursu z poszczególnych przedmiotów zostały opracowane nowe autorskie programy nauczania. Celem ich jest efektywne i skuteczne powtórzenie, uzupełnienie oraz utrwalenie wiedzy obowiązującej na egzaminie 8-klasisty.

Kurs obejmuje po 60 godzin zajęć z każdego przedmiotu.

Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów są zgodne z najnowszymi wymogami komisji egzaminacyjnych.

W roku szkolnym 2022-23 liczba miejsc na kursie jest ograniczona.

ZAREZERWUJ MIEJSCE ONLINE


Program Forma zajęć | Wykładowcy | TerminOpłaty | Zapisz się | Zobacz wszystko